Spoluprácou našich spoločností Vám zabezpečíme kompletné služby od založenia s.r.o., vedenia účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, vypracovanie potrebných smerníc, vypracovanie výročnej správy, účtovné a ekonomické poradenstvo až po vykonanie auditu účtovnej závierky a výročnej správy. Na požiadanie poskytneme tieto služby s prekladom do cudzieho jazyka (najmä anglického, ruského, ukrajinského a talianskeho).

 

Špitálska 53, 811 01, Bratislava, tel:02/529 21319
Copyright © D.M.K. AUDIT s.r.o.1997 – 2024