O nás

 

Základným krédom našich spoločností je serióznosť, vysoká profesionalita a spokojnosť zákazníka

 

D.M.K. AUDIT s.r.o.

Spoločnosť vznikla v r. 1997 a vlastní licenciu Slovenskej komory audítorov ako právnická osoba č. 176. Spoločníkmi spoločnosti sú jeden zodpovedný audítor, ktorý vlastní certifikát od r. 1991 a dvaja asistenti audítora. Spoločnosť má spolu 10 asistentov audítora a poskytuje svojim klientom komplexné služby v rozsahu, ktorý je pre audítorskú firmu daný zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Audit účtovných závierok vykonáva v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Niektorí z našich externých pracovníkov pracujú vo vedúcich funkciách v odborných a špecializovaných organizáciách.

 

D.M.K. CONSULTING s.r.o.

Spoločnosť vznikla v r. 1997 transformáciou z fyzickej osoby, ktorá pôsobila na trhu od r. 1991. Spoločník a zároveň konateľ spoločnosti pôsobil ako lektor účtovníctva v rámci implementácie nových metód a postupov účtovania v súvislosti s harmonizáciou slovenských právnych noriem s normami EU. Profesionalita našich služieb je tiež potvrdená Certifikátmi profesie účtovník 1. a 2. stupňa v Komore certifikovaných účtovníkov. Spoločnosť poskytuje externé vedenie účtovníctva vysokej kvality na základe spoľahlivosti, odbornosti, dlhoročnej praxe a sústavného vzdelávania sa. Výsledky práce kolektívu firmy sú hodnotené pozitívne tak zo strany kontrolných orgánov ako i širokej klientely.

 

SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.

Spoločnosť Vám založí podľa vašich želaní obchodnú spoločnosť a to v čo najkratšom čase a za výhodných finančných podmienok. Poradí Vám pri výbere predmetu podnikania, napísaní spoločenskej zmluvy, poskytne Vám sídlo spoločnosti a pod. Ponúka aj realitnú činnosť. Pre zahraničnú klientelu okrem horeuvedených činností ponúka ďalšie služby: vybavovanie prechodného pobytu a zabezpečenie ubytovania. Pre bližšie informácie navštívte www stránku http://slovakiainvest.ru

 

Špitálska 53, 811 01, Bratislava, tel:02/529 21319
Copyright © D.M.K. AUDIT s.r.o.1997 – 2024