D.M.K. audit s.r.o.
Referencie

 

Medzi našich klientov, s ktorými sme spolupracovali, či v súčasnosti spolupracujeme patria napríklad: Alfagomma Slovakia, s.r.o.
Austro Slovakia spol. s r.o.
Cosmotrade, spol. s r.o.
DATALAN, a.s.
DOMAZ, spol. s r.o.
EXIMBANKA SR, a.s.
FGV SLOVAKIA, spol. s r.o.
GROTTO, a.s.
KARTAGO TOURS, a.s.
K R A N I M E X, spol. s r.o.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
METRO Bratislava a.s.
METRO Investing s.r.o.
MÚ – STARÉ MESTO, VRAKUŇA, LAMAČ, ČUNOVO a ost.
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
P.G.A. spol. s r.o.
PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika
TECAR SLOVAKIA, s.r.o.
TEMPEST a.s.
TRANSPETROL leasing, s.r.o.
VAX. a.s.
Rehabilitačné centrum Petra Dvorského HARMONY
Bytové družstvá
Družstvo podielnikov Devín a iné poľnohospodárske družstvá
a ďalšie nemenované obchodné spoločnosti

Špitálska 53, 811 01, Bratislava, tel:02/529 21319
Copyright © D.M.K. AUDIT s.r.o.1997 – 2024