Služby

 

D.M.K. AUDIT s.r.o.

 

Audítorské služby
audítorské overenie individuálnych účtovných závierok
audítorské overenie mimoriadnych účtovných závierok
audítorské overenie výročných správ
audítorské overenie konsolidovaných účtovných závierok
vykonávanie priebežného auditu
audítorské overenie základného imania
audítorské overenie dotácií
audítorské overenie grantov poskytovaných z finančných zdrojov Európskej únie
Ekonomické služby
ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
spracovanie finančných analýz
vypracovanie ročných plánov a prognóz
zabezpečenie likvidácie firiem
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia

 

D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 

Účtovnícke služby
vedenie podvojného účtovníctva
vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
spätná rekonštrukcia účtovníctva
evidencia majetku a zásob
vypracovanie ročnej účtovnej závierky
Personálna a mzdová agenda
vedenie personálnej agendy
spracovanie miezd a odvodov do poisťovní
spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti
ročné zúčtovanie verejného zdravotného poistenia

 

SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.

 

Založenie spoločností
vypracovanie spoločenských zmlúv
spolupráca pri výbere predmetu činností
založenie obchodných spoločností, vrátane vybavenia živnostenských listov, prihlásenia na daňový úrad, otvorenie účtu v banke a pod.
Zahraničná klientela
vybavovanie prechodného pobytu
zabezpečenie ubytovania
poskytnutie sídla firmy
preberanie pošty a ostatnej agendy

 

Špitálska 53, 811 01, Bratislava, tel:02/529 21319
Copyright © D.M.K. AUDIT s.r.o.1997 – 2024